Mark­nad, in­te po­li­tik!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Ska mark­na­der, som är äm­na­de för för­sälj­ning, bli en plats där man vär­var med­lem­mar till ett främ­lings­fi­ent­ligt par­ti som SD är? Ska man bli på­tving­ad det­ta, när man vill stro­sa om­kring och um­gås, oav­sett med­män­ni­skors ur­sprung?

Många för­säl­ja­re på mark­na­der har ju ut­ländskt ur­sprung. De tyck­te att det var kons­tigt att SD, som en­bart var där för att vi­sa upp sig och vär­va med­lem­mar, fick till­trä­de till i det­ta fall Nor­val­la mark­nad. Eva Gun­nar­son 3-barns­mor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.