72 år se­dan atom­bom­ben föll

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

JAPAN. Japan hög­tid­lig­höll i hel­gen min­net av al­la de män­ni­skor som mis­te li­vet för 72 år se­dan, vid kärn­va­pen­an­fal­len mot stä­der­na Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki. En bö­ne­va­ka med fack­lor ge­nom­för­des på flo­den i Hi­ros­hi­ma på lör­dags­kväl­len. Den följ­des på års­da­gen, i går, av en sed­van­lig of­fi­ci­ell min­ne­sce­re­mo­ni.

År 1945 blev Japan det förs­ta – och hit­tills en­da – lan­det som ut­satts för an­fall med atom­va­pen. I Hi­ros­hi­ma, som bom­ba­des den 6 augusti, dog 140 000 män­ni­skor. I Na­ga­sa­ki, som an­fölls tre da­gar se­na­re, kräv­de atom­bom­ben 74 000 liv.

Minst nio län­der har i dag till­gång till kärn­va­pen. (TT-AFP)

FOTO: RYOSUKE OZAWA/AP

Många män­ni­skor del­tog i den of­fi­ci­el­la ce­re­mo­nin i Hi­ros­hi­ma i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.