IS för­lo­ra­de sista fäs­tet i Homs

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

SYRIEN. Sy­ris­ka re­ge­rings­styr­kor och al­li­e­rad mi­lis har in­ta­git al-sukhna, en­ligt Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR). Sta­den var ter­ror­rö­rel­sen IS sista stör­re fäs­te i Homs­pro­vin­sen.

Den sy­ris­ka re­ge­ring­en har in­te be­kräf­tat upp­gif­ter­na. Den stat­li­ga ny­hets­by­rån Sa­na rap­por­te­ra­de där­e­mot i lör­dags att styr­kor­na var på väg in i sta­den från tre håll.

En­ligt SOHR in­togs sta­den ef­ter tung ar­til­le­ri­eld från sy­risk mi­li­tär och fly­gan­fall från Ryss­land, al­li­e­rad med re­ge­ring­en.

al-sukhna lig­ger längs mo­tor­vä­gen mel­lan världs­arvs­sta­den Pal­my­ra och sta­den Dayr al-zor (Deir Ez­zor) där re­ge­rings­si­dan va­rit be­läg­ra­de av IS se­dan 2014. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.