Pri­set för brex­it: 40 mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

STORBRITANNIEN. Storbritannien är be­rett att be­ta­la upp till 40 mil­jar­der eu­ro till EU som en del av av­ta­let när man läm­nar uni­o­nen. Det skri­ver tid­ning­en Sun­day Te­le­graph som ci­te­rar tre käl­lor, väl in­sat­ta i brit­ter­nas för­hand­lings­stra­te­gi.

Det­ta är förs­ta gång­en ett bud från brit­tiskt håll hörs, skri­ver AFP. Från Brys­sel har där­e­mot mel­lan 60 och 100 mil­jar­der eu­ro ti­di­ga­re nämnts, in­of­fi­ci­ellt. EU:S chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er har in­te ve­lat ta­la någ­ra kon­kre­ta siff­ror än­nu. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.