Tu­ris­ter greps för Hit­ler­häls­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

TYSKLAND. Två ki­ne­sis­ka tu­ris­ter har gri­pits av tysk po­lis se­dan de gjort Hit­ler­häls­ning­ar fram­för riks­dags­hu­set i hu­vud­sta­den Ber­lin. Po­li­sen sä­ger att män­nen, 36 och 49 år gam­la, greps när de fo­to­gra­fe­ra­de varand­ra med si­na mo­bil­te­le­fo­ner då de gjor­de den för­bjud­na häls­ning­en, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an. Män­nen ris­ke­rar nu åtal för att ha an­vänt ”sym­bo­ler för il­le­ga­la or­ga­ni­sa­tio­ner” och släpp­tes mot en bor­gens­sum­ma på 500 eu­ro, cir­ka 5 000 kro­nor, var­de­ra. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.