FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 71 år se­dan, 1946, föd­des ope­ras­ång­ers­kan He­le­na Dö­se. Hon gjor­de en sen­sa­tio­nell de­but som stand-in för Bir­git Nils­son i Ai­da i Scan­di­na­vi­um i Gö­te­borg 1971. Se­dan dess har Dö­se hu­vud­sak­li­gen va­rit verk­sam i Tyskland men även gjort gäst­spel i bland an­nat Wi­en, Pa­ris, Lon­don, San Fran­ci­sco, Syd­ney, Stock­holm och Gö­te­borg. Un­der 00-ta­let ut­nämn­des hon till hov­sång­ers­ka och mot­tog Lit­te­ris et Ar­ti­bus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.