7 AUGUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Den­nis och De­ni­se namns­dag. Den­nis är eng­elskt och kom­mer av frans­kans De­nis, en form av Dio­ny­sos – vi­nets gud i den gre­kis­ka my­to­lo­gin. Nam­net kom hit kring förra se­kel­skif­tet och blev populärt un­der 1980och 1990-ta­len. Om­kring 17 000 per­so­ner he­ter Den­nis, cir­ka 12500 kal­las så. Dess­utom he­ter ett 50-tal per­so­ner Den­nis i ef­ter­namn. Me­del­ål­dern för Den­nis är 31, så­vi­da man in­te sta­var med ”z”. Den­niz är ge­nom­snitt­li­gen 19 år. De­ni­se, den fe­mi­ni­na for­men av frans­kans De­nis, blev van­ligt här först un­der se­na­re de­cen­ni­er. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net De­ni­se är 25. Cir­ka 3600 bär nam­net, om­kring 2100 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.