BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag är det kräft­pre­miär, in­körspor­ten till en rik­tig ka­las­tid i den svens­ka al­ma­nac­kan. Da­gen har sitt ur­sprung i för­bu­det mot kräft­fis­ke mel­lan no­vem­ber och den 7 augusti. Se­dan 1994 har för­bu­det helt upp­hört, men svens­ka tra­di­tio­ner bru­kar än­då bju­da att kräft­ski­van hålls i bör­jan av augusti. Kräf­tor, snaps, dill och Väs­ter­bot­tenost bru­kar hö­ra till, liksom en och an­nan nub­be­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.