Sjö­ström nåd­de in­te nytt re­kord

Hallands Nyheter - - Sporten -

SIMNING: Sa­rah Sjö­ström har re­dan flest världs­re­kord av al­la värl­dens sim­ma­re. I världs­cu­pen i Ber­lin ha­de hon chans på ett till.

Men The­re­se Als­ham­mars världs­re­kord på 50 me­ter fjä­ril i kort­ba­na står sig.

Sjö­ström sim­ma­de på 24,52 se­kun­der i för­sö­ket, ba­ra 14 hund­ra­de­lar lång­sam­ma­re än Als­ham­mars re­kord från 2009.

I fi­na­len blev det en lång­sam­ma­re tid: 24,57. Med det var hon 38 hund­ra­de­lar fö­re två­an Ra­no­mi Kro­mowidjo­jo, Ne­der­län­der­na.

Den svens­ka sim­stjär­nan mis­sa­de där­med chan­sen att sät­ta sitt fem­te världs­re­kord på två vec­kor.

Vid ny­li­gen av­slu­ta­de VM i Bud­a­pest, som hölls på lång ba­na, kom två av dem. Sjö­ström tog då även fy­ra me­dal­jer, tre guld och ett silver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.