Kris­tens­son: ”Ängs­ligt och pas­sivt”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Håff föll trots att Daniel Alex­an­ders­son gav sitt lag led­ning­en på en straffspark.

– All­tid gott att ha med ho­nom, man vet att han le­ve­re­rar, sa Håffs trä­na­re Stig Kris­tens­son. Fram till må­let ha­de Håff do­mi­ne­rat. – Man får ta med sig det po­si­ti­va. Förs­ta 20 är vi fan­tas­tiskt bra. Men se­gern gled Håff ur hän­der­na. Ge­tinge kvit­te­ra­de i mit­ten av and­ra halv­lek. Och 2-1 gjor­des med tio mi­nu­ter kvar.

– De vin­ner in­te helt orätt­vist, men det kän­des som en tung, onö­dig för­lust. Det blev ängs­ligt och pas­sivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.