Do­ma­re miss­hand­lad i div 4-match

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: En fot­bolls­match i di­vi­sion 4 i Norr­bot­ten fick un­der sön­da­gen av­bry­tas ef­ter skan­dalsce­ner, rap­por­te­rar NSD. Bland an­nat blev hu­vud­do­ma­ren skal­lad i an­sik­tet av en spe­la­re.

NSD skri­ver att mat­chen var stö­kig re­dan från förs­ta mi­nu­ten och att det ur­ar­ta­de i and­ra halv­lek. Fle­ra spe­la­re ska ha brå­kat med varand­ra – och med do­mar­na som tving­a­des läm­na pla­nen.

– Det var en så hätsk stäm­ning. Jag har ald­rig va­rit med om det för­ut, sä­ger trä­na­ren i ett av la­gen till NSD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.