Fix­a­re lö­ser kän­di­sars pro­blem

Hallands Nyheter - - TV Guide -

Den skru­pel­lö­sa ”fix­a­ren”, spe­lad av Li­ev Sch­rei­ber, le­ver ett far­ligt liv i kri­mi­nal­se­ri­en ”Ray Do­no­van”. Han job­bar på ad­vo­kat­fir­man Gold­man & Drex­ler, och lö­ser Hol­ly­wood­kän­di­sars pro­blem med hjälp av mu­tor, hot och än­nu mer ljus­skyg­ga me­to­der. Sam­ti­digt or­sa­kar hans fa­milj pro­blem som han in­te kan lö­sa.

Se­ri­en är ska­pad av Ann Bi­der­man (”Pub­lic ene­mi­es”, ”Pri­mal fe­ar” med fle­ra). HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.