För evigt – en as­kung­e­sa­ga

KO­ME­DI

Hallands Nyheter - - TV Guide -

Fyn­dig fik­tiv ver­sion av ”Askung­en” som bör­jar med att drott­ning­en av Frank­ri­ke bju­der in de sa­go­för­fat­tan­de brö­der­na Grimm – för att be­rät­ta den san­na sto­ryn. (Eve­raf­ter, USA, 1998) TV8 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.