Blo­dets många hem­lig­he­ter

Hallands Nyheter - - TV Guide -

”Ve­ten­ska­pens värld – som­mar” hand­lar den här gång­en om blod. Häl­so­gu­run Michael Mos­ley lå­ter tes­ta sitt eget blod på de­talj­ni­vå, och det vi­sar sig att väts­kan av­slö­jar mer än vi kanske tror. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.