SCHACK

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - med Hans Tik­ka­nen

Rout Pad­mi­ni – Eli­na Da­ni­e­li­an Vit drar och vin­ner

Bå­de VM och dam-vm har väx­lat mel­lan oli­ka for­mat där den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren haft oli­ka för­må­ner. När för­må­ner­na va­rit lå­ga har det ibland för­an­lett så stort miss­nö­je att ti­tel­hål­la­ren läm­nat åter­bud. När 2017 års DAM-VM spe­la­des i knock­out-for­mat med 64 spe­la­re val­de re­ge­ran­de världs­mäs­ta­rin­nan Hou Yi­fan från Ki­na att in­te för­sö­ka för­sva­ra sin ti­tel. Även 2015 års vin­na­re, Ma­riya Muzycuk från Ukrai­na, av­stod, liksom fle­ra and­ra topp­spe­la­re. Des­sa av­stod dock av miss­nö­je över det slöj­tvång som fanns ef­tersom mäs­ter­ska­pet spe­la­des i Iran. Vann gjor­de ki­ne­sis­kan Tan Zhon­gyi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.