Skymd sikt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRAFIKFARA. Kom­mer från ut­fart Va­len mot Bir­ger Svens­sons väg. Där är det far­ligt! Busk­häc­ken är så hög att man näs­tan mås­te kö­ra ut på kör­ba­nan på Bir­ger Svens­sons väg för att kun­na ha koll på tra­fi­ken och då blir det livs­far­ligt för gång- och cy­kel­tra­fi­kan­ter där.

Det är så him­la obe­hag­ligt att kö­ra där. Röj för sjut­ton i när­he­ten av ut­far­ter­na!

Tack!

Må­na

BILD: HÅKAN BERGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.