Strål­ning ska­dar yng­re!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

in­sän­da­ren ”Strål­ning är skad­ligt” (24/7).

HÄLSOFARA. Jag tror ock­så att strål­ning är far­ligt. Det kan va­ra en av or­sa­ker­na till att allt fler mår då­ligt av psy­kisk ohäl­sa. De som drab­bas blir allt yng­re, det står ju of­ta i tid­ning­en.

Förr fanns det in­te så myc­ket strål­ning men nu finns det tråd­löst i varen­da för­sko­la och sko­la. Är du då ett käns­ligt barn så kan du drab­bas mer. Nu ska det byg­gas mer mas­ter så att al­la kan an­vän­da sig av WIFI gra­tis och bli upp­kopp­la­de fort.

Jag tyc­ker att man ska tän­ka till och va­ra för­sik­tig med sitt eg­na och bar­nens an­vän­dan­de.

Ma­rie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.