90-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Nu var det dags för som­mar­brag­der­nas årtionde. Men det bör­ja­de så­där och som­ma­ren 93 fick lov att skäm­mas för sitt då­li­ga vä­der. Men Vm-som­ma­ren -94 kom med en blixt­snabb rädd­ning. – De som väx­te upp på 90-ta­let lyc­ka­des pric­ka in någ­ra av de bäs­ta svens­ka som­rar­na nå­gon­sin. Då kan vi verk­li­gen pra­ta om ”barn­do­mens var­ma som­rar”. Från -94 till -97 var se­mester­väd­ret rik­tigt bra och de som minns som­rar bakom vind­skyd­det på Get­teröns förs­ta vik, minns nog rätt. Vär­me­böl­jan -97 var ock­så förs­ta gång­en på minst 100 år då augusti ha­de en snittem­pe­ra­tur på över 20 gra­der i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.