Ryss­land styr bort från dol­larn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

RYSS­LAND/USA. Ryss­land läg­ger in en hög­re väx­el för att mins­ka sitt be­ro­en­de av ame­ri­kans­ka be­tal­tjäns­ter och av dol­larn i va­lu­ta­han­deln.

En­ligt ny­hets­by­rån RIA är det ett svar på de ame­ri­kans­ka sank­tio­ner­na mot Ryss­land.

Beske­det läm­na­des av bi­trä­dan­de ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Rjab­kov till RIA på mån­da­gen.

– Vi kom­mer för­stås att in­ten­si­fi­e­ra ar­be­te kopp­lat till im­portsub­sti­tu­tion, minsk­ning av be­ro­en­det av ame­ri­kans­ka be­tal­nings­sy­stem, av dol­larn och så vi­da­re, sa­de han. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.