8 AUGUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Syl­via namns­dag. Sil­via kom­mer från la­ti­nets sil­va som be­ty­der skog. Det kom hit i mit­ten av 1800ta­let men har ald­rig va­rit sär­skilt po­pu­lärt. Om­kring 1 500 he­ter så; cir­ka 1 000 kal­las Sil­via och bland dem är me­del­ål­dern 41 år. Syl­via har sam­ma ur­sprung som Sil­via men är van­li­ga­re fö­re­kom­man­de. Det var som mest po­pu­lärt under 1900-ta­lets förs­ta hälft. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Syl­via är 66 år. Om­kring 9 300 bär nam­net, cir­ka 3 400 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.