Då­ligt lo­kal­sin­ne är ing­et hin­der

FRI­ID­ROTT: VM-DEBUTANTEN PÅ PLATS I LON­DON

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ma­ria Lars­son gör sitt förs­ta VM i Lon­don. Under sön­da­gen an­län­de hon till Vm-sta­den och hann slänga ett öga på ma­ra­ton­lop­pen in­nan det var dags för förs­ta pas­set på brit­tisk mark. Det gick så­där.

– Jag hann med och springa vil­se i Hy­de Park, sä­ger hon med ett skratt på mån­dags­mor­go­nen. Vad hän­de där?

– Jag vet in­te rik­tigt. Mitt lo­kal­sin­ne är in­te det bäs­ta så att jag sprang vil­se i Fin­land ock­så fak­tiskt. Då ham­na­de vi mitt i den fins­ka ur­sko­gen. Men nu var det in­te så far­ligt. Det var än­då li­te ci­vi­li­sa­tion.

I går ha­de 23-åring­en, som sänkt sitt per­son­li­ga re­kord med tio se­kun­der i år, dock hit­tat till­ba­ka till ho­tel­let.

– Det känns jät­te­bra. Nu är det ba­ra och so­va. Jag var gans­ka sli­ten i går. Vi släp­per på trä­ning­en i dag och i mor­gon, tis­dag, och he­la ons­da­gen lig­ger jag ba­ra och vi­lar.

Hin­der­lö­pa­ren Ma­ria Lars­son har lan­dat i Lon­don. För­be­re­del­ser­na in­för hen­nes Vm-debut på 3 000 me­ter hin­der bör­ja­de aning­en knac­kigt. På ett trä­nings­lopp sprang öi­sa­ren vil­se i Hy­de Park. – Mitt lo­kal­sin­ne är in­te det bäs­ta, sä­ger hon.

MA­RIA LARS­SON VAR an­mäld till Karl­stads GP i slu­tet av ju­li. Täv­ling­en skulle bli hen­nes mäs­ter­skaps­gen­rep, men en sjuk­doms­kän­ning gjor­de att det in­te blev nå­gon täv­ling den gång­en.

– Nu är jag ba­ra än­nu mer su­gen. Det var ba­ra ett ex­tra lopp och jag var li­te krass­lig så då vå­ga­de vi in­te chan­sa. Det har in­te på­ver­kat mig alls, mer än att jag har fått mer bra trä­ning.

Med ett förs­ta stort mäs­ter­skap

SPRANG VIL­SE – IGEN. Ma­ria Lars­son lå­ter sig in­te ned­slås. På ons­dag är det Vm-debut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.