De­spa­ci­to slog Youtu­be-re­kord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Youtu­be har fått en ny re­kord­hål­la­re. In­te ovän­tat rör det sig om mu­sik­vi­de­on till lå­ten De­spa­ci­to av och Lu­is

som är det mest sed­da klip­pet på saj­ten med 2 994 890 431 vis­ning­ar. Kam­pen om Youtu­be har där­med ta­git en snabb vänd­ning. Den syd­ko­re­ans­ka artisten PSY och hans låt Gang­nam sty­le skör­da­de sto­ra fram­gång­ar 2012. Lå­ten blev så po­pu­lär att den sam­ma år blev först att nå över en mil­jard Youtu­be-vis­ning­ar och seg­la­de om Jus­tin Bie­bers Ba­by.

Men den 10 ju­li i år slog Wiz Khali­fa och Chalie Puth re­kor­det med sin låt See you again, som i skri­van­de stund har 2 993 869 687 vis­ning­ar.

Un­der­bart är dock kort. Me­dan PSY re­ge­ra­de på Youtu­be i fle­ra år, fick Wiz Khali­fa och Char­lie Puth kal­la sig kung­ar av Youtu­be i ba­ra någ­ra vec­kor.

Nu åter­står att se hur länge De­spa­ci­to får sit­ta kvar på tro­nen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.