Fy­ra ska­da­de ef­ter val­krock

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

AUSTRALIEN. En man slogs med­vets­lös ef­ter att en val sim­mat in i en båt som hyrts för en fis­ke­tur ut­an­för Whitsun­days på Austra­li­ens öst­kust. Yt­ter­li­ga­re tre per­so­ner ska­da­des.

– Under bråk­de­len av en se­kund tog det tvär­stopp, bå­ten flög upp i luf­ten och al­la slogs om­kull, sä­ger kap­te­nen Oli­ver Ga­lea, som själv fick sys med åt­ta stygn ef­ter olyc­kan.

Bå­ten, om­kring nio me­ter lång, var på väg till­ba­ka till ham­nen med åt­ta pas­sa­ge­ra­re när den kroc­ka­de med va­len. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.