Myc­ket mat gör hus­djur leds­na.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

LIN­DA NESTORSSON AN­DERS­SON,

ve­te­ri­när på Trestads djurkli­nik, till Gö­te­borgs-pos­ten om att vå­ra hus­djur blir allt tjoc­ka­re. Precis som vi le­ver vå­ra fyr­ben­ta vän­ner ett mer stil­la­sit­tan­de liv med myc­ket fros­san­de i go­dis och mat, nå­got som in­te ba­ra le­der till sto­ra häl­so­ris­ker ut­an ock­så de­pres­sion. Hus­djur kan ock­så få di­a­be­tes och led­be­svär av över­vikt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.