Skriv om Var­bergs fäst­ning!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KRITIK. Hal­lands Ny­he­ter är en fan­tas­tisk tid­ning med jour­na­lis­ter som är spe­ci­a­lis­ter på allt. Som vet hur myc­ket av en gam­mal vägg som ska va­ra kvar, hur fönst­ren ska sit­ta, hur blankt ta­ket ska va­ra och hur in­gång­en ska se ut för att ett hus ska se fint ut och dess gam­la ut­se­en­de ska be­va­ras.

Som krä­ver re­do­vis­ning av hur många ek­fjäll i Heijls­ka vil­lan som är ori­gi­nal (HN har 27 ju­li upp­gi­vit att 18 000 är ur­sprung­li­ga, men kan man li­ta på HN?).

Som går till storms mot pa­sti­scher. Ja, för­u­tom i Svar­t­rå för­stås!

Nu för­vän­tar vi oss att HN tar itu med Var­bergs Fäst­ning, där pi­e­tets­lös om­bygg­nad skett i mer än 700 år.

Mats Dahl­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.