Fak­ta:

E-ci­ga­ret­ter

Hallands Nyheter - - Varberg -

* E-ci­ga­ret­ter lik­nar ci­ga­ret­tens form, men är en elektro­nisk an­ord­ning. Ci­ga­ret­ten förång­ar väts­ka till rök un­der in­and­ning. Till skill­nad från ci­ga­ret­ter in­ne­hål­ler e-ci­ga­ret­ten ing­en to­bak, men fö­re­kom­mer bå­de med och ut­an ni­ko­tin. * E-ci­ga­ret­ter får in­te säl­jas till per­so­ner un­der 18 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.