Tju­var stal to­bak – sågs kö­ra iväg i svart jeep

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Det var vid två­ti­den nat­ten till tis­dag som en bo­en­de i när­he­ten av Ax­food på Bir­ger Svens­sons väg i Var­berg såg hur en svart jeep bac­ka­de upp mot lo­ka­len och se­dan läm­na­de has­tigt. Väk­ta­re kom först till plats och kun­de kon­sta­te­ra att det va­rit in­brott. – Man har bru­tit upp en dörr och stu­lit to­bak. Det är än­nu li­te oklart hur myc­ket de har ta­git, där mås­te vi in­vän­ta en in­ven­te­ring, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, po­li­sens pressta­les­per­son.

En an­mä­lan om stöld har upp­rät­tats.

Bild: ALINE LESSNER

FÖRBEREDER VA­LET. Ann­so­fi Au­rell kan­di­de­rar i kyr­ko­va­let i Var­bergs för­sam­ling för grup­pen Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.