Li­te om: Nils Gordh

Hallands Nyheter - - Varberg -

Yr­ke: Vd för Des­ti­na­tion Apel­vi­ken

Ål­der: 62 år. Bor: Som­mar­tid i som­mar­stu­gan på Get­terön, vin­ter­tid i Bre­a­red. * Upp­växt: Gö­te­borg. * Fa­milj: Fru och två barn - 21 re­spek­ti­ve 23 år. * Om Var­berg: Sta­den har växt­värk men stor po­ten­ti­al med det fan­tas­tis­ka lä­get. * Om mu­sik: Jag är allä­ta­re och har ing­en rik­tig fa­vo­rit. Myc­ket be­ror på till­fäl­let. Har vi Ty­ro­ler­fest ska det va­ra jodd­ling, en fin som­mar­kväll To­mas Le­din. Ny­li­gen var jag och lyss­na­de på Lill Lind­fors. * Om mat: Det be­ror på var man är och vad till­fäl­let ger. Hav­skräf­tor är vi bort­skäm­da med här på väst­kus­ten. Det äls­kar jag. När jag åker ski­dor i Al­per­na vill jag ha gu­la­sch­sop­pa el­ler en schnit­zel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.