19-åring bet vakt – döms

Hallands Nyheter - - Nyheter - JONNA NILS­SON jo­ni@hn.se

”Vet du hur det känns att få en kniv i nju­ren?” frå­ga­de han po­lis­man­nen. ”Det får du ve­ta om en och en halv må­nad”.

En som­mar­natt i fjol fick ett tu­multar­tat slut bå­de för en 19-årig Halm­stad­bo och de ord­nings­män och po­li­ser som kor­sa­de hans väg.

Ef­ter en ute­kväll full av dans kän­de den unge man­nen plöts­ligt sig i akut be­hov av vat­ten ”för att in­te tor­ka ut”. När han blev ne­kad in­trä­de till fle­ra ute­stäl­len, för att ha be­dömts va­ra för be­ru­sad, bör­ja­de brå­ket med ord­nings­vak­ter­na.

19-åring­en kräng­de och vif­ta­de med krop­pen när ord­nings­vak­ter­na för­sök­te brot­ta ner ho­nom, sam­ti­digt som han ho­ta­de att han skul­le hug­ga dem med kniv.

Nå­gon gång un­der tu­mul­tet ska han även ha bi­tit den ena vak­ten över knät, så att den­nes byx­or gick sön­der. Vak­ter­na till­kal­la­de po­lis, som även de fick hot rik­ta­de mot sig.

Den unge man­nen döms till skydds­till­syn och ska­de­stånd för bland an­nat våld­samt mot­stånd och hot mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.