Man slum­ra­de till vid rat­ten – an­mäls

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det i lör­dags ef­ter­mid­dag som en man kör­de in i ett mitt­räc­ka på E6 sö­der om av­fart Fal­ken­berg nor­ra. En­ligt ho­nom själv har han slum­rat till i bi­len och se­dan vak­nat upp av att bi­len kör­de in mot mitt­räc­ket. Han är nu miss­tänkt för vårds­lös­het i tra­fik. Man­nen kla­ra­de sig ut­an ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.