Yge­man får toppupp­drag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

POLITIK. Un­der hot om miss­tro­en­de­för­kla­ring i riks­da­gen tving­a­des Anders Yge­man (S) läm­na pos­ten som in­ri­kesmi­nis­ter.

I går åter­upp­stod han i den So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka po­li­ti­kens topp­skikt – som riks­da­gens grupple­da­re.

– Det känns na­tur­ligt­vis bra att få för­tro­en­de från riks­da­gens störs­ta par­tigrupp och nu ha möj­lig­he­ten att pra­ta med de and­ra po­li­tis­ka par­ti­er­na om hur vi ska byg­ga Sve­ri­ge star­ka­re, sä­ger Yge­man till TT ef­ter att ha valts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.