Bac­ka­de av miss­tag in i tre

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

OLYCKOR. Tre per­so­ner ska­da­des all­var­ligt se­dan de bli­vit påkör­da av en per­son­bil ut­an­för Hög­da­lens vård­cen­tral i söd­ra Stock­holm.

En­ligt po­li­sen hand­lar det om en äld­re kvin­na som har ”tryckt på fel pe­dal”.

Po­li­sen skri­ver på sin webb­plats att fö­ra­ren av per­son­bi­len är född 1933. Hon ska ha bac­kat på per­so­ner­na. En för­un­der­sök­ning om grov vårds­lös­het i tra­fik har in­letts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.