Al­ger stäng­er strän­der på Ka­na­ri­eö­ar­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SPA­NI­EN. Spans­ka myn­dig­he­ter var­nar tu­ris­ter för sto­ra mäng­der gif­ti­ga al­ger som har spri­dit sig vid Ka­na­ri­eö­ar­na.

Det är främst ön Te­ne­rif­fa som drab­bats, med en grön­brun sör­ja vid någ­ra av de po­pu­lä­ras­te strän­der­na. Tu­ris­ter upp­ma­nas att und­vi­ka di­rekt­kon­takt med al­ger­na.

– Se­dan slu­tet av ju­ni har det va­rit stor alg­blom­ning, som i vis­sa fall har nått än­da till strän­der­na, sä­ger José Ju­an Ale­man på hälso­myn­dig­he­ten. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.