Berömd oran­gu­tang död

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Den be­röm­da oran­gu­tang­en Chan­tek har dött på en djur­park i USA, 39 år gam­mal.

Oran­gu­tang­en var en av de förs­ta apor­na som kun­de lä­ra sig tec­ken­språk. Han kun­de även stä­da ef­ter sig och ha­de lärt sig att min­nas vägen till ett snabb­mats­stäl­le.

Chan­tek trä­na­des upp av en kvin­na som upp­fost­ra­de ho­nom som sitt eget barn. Han bod­de med an­tro­po­lo­gen Lyn Mi­les vid Uni­ver­si­ty of Ten­nes­see i Chat­ta­noo­ga i om­kring nio år, in­nan han kom till At­lan­ta zoo 1997. (Tt-reu­ters)

FOTO: HANDOUT/REU­TERS/TT

Oran­gu­tang­en Chan­tek på en bild från Zoo At­lan­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.