Ljög om Eve­rest­be­stig­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN. Två in­dis­ka po­li­ser har fått spar­ken ef­ter att ha bluf­fat om att de ha­de be­sti­git Mount Eve­rest, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån PTI.

För­ra året häv­da­de Di­nesh och Tara­kes­h­wa­ri Rat­hod att de ha­de nått top­pen och bli­vit det förs­ta in­dis­ka pa­ret som be­sti­git ber­get till­sam­mans.

I mån­dags be­kräf­ta­de po­li­sen i del­sta­ten Ma­ha­ras­ht­ra att de fo­ton som sa­des vi­sa den lyc­ka­de bergs­be­stig­ning­en in­te var äk­ta.

Myn­dig­he­ter­na i Ne­pal ut­fär­da­de ett ti­o­å­rigt ”be­söks­för­bud” för pa­ret; de­ras klätt­rar­li­cen­ser drogs in. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.