Lång­sam rätts­pro­cess för Maru

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ETIOPIEN. Rät­te­gång­en mot den svens­ke lä­ka­ren Fikru Maru, som an­kla­gas för ter­ro­rist­brott i Etiopien, har åter­upp­ta­gits. Allt går dock myc­ket lång­samt och ad­vo­kat Hans Bag­ner har svårt att se nå­got slut i sik­te på den ut­drag­na rätts­pro­ces­sen.

– Man kan se fram­för sig att pro­ces­sen kom­mer att på­gå un­der väl­digt lång tid. Vi är miss­be­låt­na och an­ser att dom­sto­len bor­de ut­ö­va en mer ak­tiv pro­cess­led­ning så att man in­te hål­ler på och dub­ble­rar vitt­nen som sä­ger sam­ma sak, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.