9 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Nam­net kom­mer från forn­hög­tys­kans Hröd­land, där för­le­det be­ty­der ära och ef­ter­le­det djärv. Det kom hit på 1300-ta­let och var som mest po­pu­lärt un­der 1930- och 1950-ta­len. Om­kring 44 000 per­so­ner he­ter Ro­land, näs­tan 11 000 kal­las så. Dess­utom he­ter ett 60-tal män­ni­skor Ro­land i ef­ter­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Ro­land är 64.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.