Ivo Pe­kal­ski till Ox­ford Uni­ted

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Ivo Pe­kal­ski läm­nar Halm­stad och fot­boll­sall­svens­kan. Mitt­fäl­ta­ren är klar för eng­els­ka Ox­ford Uni­ted, skri­ver klub­ben på sin webb­plats.

26-åring­en har teck­nat ett två­års­av­tal med Ox­ford, som hål­ler till i Le­a­gue 1 – tred­je­li­gan – och som trä­nas av svensk­be­kan­ting­en Pep Clo­tet. Span­jo­ren Clo­tet och Pe­kal­ski lär­de kän­na varand­ra i Mal­mö FF 2010, då Clo­tet var as­si­ste­ran­de tränare i klub­ben.

”Jag ser fram emot den här ut­ma­ning­en. Jag tyck­te om att job­ba med trä­na­ren ti­di­ga­re och han har be­skri­vit det här pro­jek­tet på ett bra sätt, så jag ser verk­li­gen fram emot det”, sä­ger Pe­kal­ski till Ox­fords webb­plats.

Ti­di­ga­re i som­ras vär­va­de Ox­ford den bra­si­li­ans­ke yt­ter­bac­ken Ri­car­din­ho, som spe­la­de i Mal­mö FF 2009–2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.