Hoc­key­spe­la­re vill dra av psy­ko­log­hjälp

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOC­KEY: Elit­hoc­key­spe­la­ren be­höv­de ha hjälp av psy­ko­log för att kun­na fort­sät­ta med sin id­rott. Nu vill han dra av 33 000 för psy­ko­log­hjäl­pen på sin de­kla­ra­tion, skri­ver Nya Werm­lands-tid­ning­en.

För en hand­läg­ga­re på Skat­te­ver­ket har spe­la­ren för­kla­rat att be­slu­tet att gå till psy­ko­log var hans eget och ing­et som klub­ben tving­at ho­nom till. Skat­te­ver­ket sa­de nej till av­dra­get och me­na­de att ”men­tal vård är pri­va­ta lev­nads­kost­na­der som in­te är av­drags­gil­la”.

I da­gar­na har ären­det över­kla­gats till för­valt­nings­rät­ten. Bi­fo­gat finns ock­så ett in­tyg där klub­ben skri­ver att den kräv­de att spe­la­ren vän­de sig till psy­ko­log för att kun­na fort­sät­ta sitt jobb som hoc­key­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.