Ot­to Mart­ler klar för spel i grön­svart dress

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Den ti­di­ga­re Fff-mål­vak­ten Ot­to Mart­ler vär­vas till Gais för spel res­ten av sä­song­en. Han ha­de ti­di­ga­re ett kort­tids­kon­trakt med IFK Norr­kö­ping.

– Det är nå­got av en chans­ning att ba­ra spe­la med två mål­vak­ter. Jag kan kö­pa att man gör det un­der vå­ren när man än­då har chans att kom­plet­te­ra trup­pen un­der som­ma­ren. Men un­der hös­ten vill vi in­te ta den ty­pen av risk. Ot­to Mart­ler an­slu­ter nu som tred­je­mål­vakt och det är en myc­ket bra lös­ning att få in en så kva­li­fi­ce­rad mål­vakt som back­up, sä­ger trä­na­ren Bo­sko Oro­vic till Gais hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.