Se­me­nya trött på hor­mon­dis­kus­sio­nen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

”Du kan an­ting­en bli ir­ri­te­rad el­ler uttrå­kad”

CASTER SE­ME­NYA

Syd­af­ri­kans­ka medel­di­stans­stjär­nan Caster Se­me­nya har trött­nat på dis­kus­sio­nen om hen­nes hor­mon­ni­vå­er, som en­ligt en ny­pub­li­ce­rad stu­die ger den dubb­la VM- och Os-guld­me­dal­jö­ren på 800 me­ter för­de­lar på fri­id­rotts­ba­nor­na.

– Du kan an­ting­en bli ir­ri­te­rad el­ler uttrå­kad. För mig hör det till historien. Det är and­ras en­sak, in­te min, sä­ger 26-åri­ga Se­me­nya som åren 2011–2015 tving­a­des ta hor­mon­ned­sät­tan­de me­di­cin för att få täv­la, ett be­slut som Idrot­tens skil­je­dom­stol Cas se­na­re häv­de.

In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det (IAAF) och In­ter­na­tio­nel­la an­ti­dop­nings­by­rån Wa­da vill få till ett nytt re­gel­verk för kvinn­li­ga id­rot­ta­re med hy­perand­ro­ge­nism, för­höj­da ni­vå­er av det man­li­ga köns­hor­mo­net testos­te­ron.

En stu­die som pub­li­ce­ra­des i Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne vi­sar att kvin­nor med för­höj­da testos­te­ron­ni­vå­er gjor­de bätt­re re­sul­tat än de med läg­re på 400 me­ter, 400 me­ter häck och 800 me­ter.

Caster Se­me­nya tog på mån­dags­kväl­len Vm-brons på 1 500 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.