Hat­t­rick av Stigs­son för Löf­ta­da­len

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HALLAND: Löf­ta­da­lens IF går upp till en andra­plats i ta­bel­len ef­ter tis­da­gens se­ger mot IS Hal­mia Aca­de­my med 5-3 (4-1). Spe­lan­de trä­na­ren Mat­ti­as Hal­lengärd be­rät­tar att siff­ror­na ha­de kun­nat va­ra än­nu stör­re.

– De gjor­de mål på de få chan­ser de fick. Vi ska­pa­de myc­ket mer och ha­de kun­nat gö­ra tre-fy­ra mål till. Jo­nas Stigs­son stod för ett äk­ta hat­t­rick i förs­ta halv­le­ken. – Vi gjor­de ett mål på fri­spark, res­ten var fri­lä­gen. Ett ex­tra plus de­las ock­så ut till mål­vak­ten Jim­mie Hagslätt som gjor­de en vik­tig dub­bel­rädd­ning vid ställ­ning­en 4-2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.