Tre Kro­nor in­le­der mot Vi­tryss­land

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOC­KEY: Hoc­key-vm i Dan­mark 2018 knac­kar än­nu in­te all­var­ligt på dör­ren. Det är dry­ga åt­ta må­na­der in­nan den förs­ta puc­ken släpps och ett OS lig­ger emel­lan och häc­kar.

Men spelsche­mat till mäs­ter­ska­pet är nu i al­la fall of­fi­ci­ellt. Tre Kro­nor in­le­der mot Vi­tryss­land den 4 maj i Kö­pen­hamn.

Sve­ri­ge kom­mer till mäs­ter­ska­pet som re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re ef­ter att i en gast­kra­man­de fi­nal mot Ka­na­da vun­nit på straf­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.