Ska­dor­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

det va­rit så att jag har fått de här trä­nings­pas­sen och fått allt jag be­hövt och än­då hop­pat 6.50 då ha­de jag grå­tit. Då ha­de jag lagt av. Då ha­de jag ve­tat att jag gett mitt allt men det ha­de in­te fun­nits nå­got mer i mig för att hop­pa läng­re, sä­ger hon.

– Men det finns där. Jag vän­tar ba­ra på att det blir rätt.

Ar­kiv­bild: FREDRIK KARLSSON

sin ful­la po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.