För­blir obe­seg­rad

Hallands Nyheter - - Sporten -

IMPONERAR. Co­in Per­du (V86-3) med Erik Adi­els­son vann Svensk Upp­föd­nings­löp­ning i fjol och har följt upp det i år ge­nom att fort­satt va­ra obe­seg­rad och se­nast vann han E3-fi­na­len från ut­vän­digt le­da­ren. Nu möter han in­te kull­top­pen och blir väl­digt svårsla­gen. Vis­ser­li­gen är det de­but på lång di­stans men häs­ten ger in­tryc­ket av att va­ra stark.

SPETSSTRIDEN

V86-1: 1 Za­ha­ra Goj är vass ut, bra spetschans. 8 Gree­ce Bo­ko är kus­ligt snabb. V86-2: 2 Cap­tain Knas och 4 Vin­cent Zaz är snab­ba och bör gö­ra upp om spets.

V86-3: 4 Rocky Til­ly och 6 Ca­ma­ro Brick är snab­ba. 7 Co­in Per­du får ta över. V86-4: 6 Il Mio Dea och 7 Hol­dy­our­hor­ses är snab­ba och de bör gö­ra upp trots lä­ge­na.

V86-5: 1 Crowd Ple­a­ser och 5 Kash­ma­ry Night är snab­ba och bör gö­ra upp om spets. V86-6: 3 Must Ha­ve är snabb, hon för­sö­ker ta emot spring­spå­rets 6 My White Eag­le. V86-7: 1 Glo­bal Trust V86-8: 1 Ten­nis är bra ut och trivs i spets. 3 Bal­four körs of­fen­sivt. Bör få ta över. bör hål­la ut öv­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.