Mins­kad tysk han­del

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Tysk ex­port sjönk i ju­ni. Ex­por­ten gick ned med 2,8 pro­cent vil­ket är det kraf­ti­gas­te fal­let på må­nads­ba­sis på två år. Im­por­ten sjönk med 4,5 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.