Way out fest

GUIDE: PLA­NE­RA MUSIKHELGEN – UT­AN­FÖR SLOTTSSKOGEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Här är GP:S guide till någ­ra av för­fes­ter­na, fes­ter­na och ef­ter­fes­ter­na samt spel­ning­ar ut­an­för fes­ti­val­om­rå­det som in­te krä­ver fes­ti­va­larm­band.

WOW Pre-par­ty Med en li­ne­up som bju­der på pre­miär­fram­trä­dan­de av I.B. Sund­ström, känd från Pa­scal och Skri­et och någ­ra av Gö­te­borgs star­kas­te local he­ro­es – Team Roc­kit. På Rö­da Sten ges ock­så möj­lig­he­ten att häm­ta ut ditt fes­ti­va­larm­band och ta del av konstut­ställ­ning­en #WEARETHEREMIX

Rö­da sten konst­hall och re­stau­rang För­fes­ti­val­fest Wow-vec­kan på Ya­ki-da Tra­di­tions­en­ligt slår Ya­ki-da upp sin ic­ke-stay­out-west klubb. Med en li­ne­up in­ne­hål­lan­de bland and­ra: Ozzy, Mi­chael Di­da (tors­dag), Iman (fre­dag), Alex­is We­ak och Newkid (lör­dag) hop­pas de kun­na loc­ka Slotts­sko­gens be­sö­ka­re ef­ter fes­ti­va­lens stäng­ning al­la tre kväl­lar­na.

Ya­ki-da, St­or­ga­tan 47

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.