LÖR­DAG

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MADELEINE BÄCKMAN 031-62 40 00 madeleine.back­man@gp.se

Med re­ser­va­tion för änd­ring­ar.

Ar­kiv­bild: MOA KARLBERG

LES BIG BYRD. LO­VE AN­TELL. Ro­li­ga upp­le­vel­ser bå­de dag och kväll hos Loung­es un­der he­la fes­ti­va­len med ar­tis­ter som Hu­set, Ros­han, Ro­ny Reked, Se­basti­an Brän­nén och Ben­ja­min Burste­in. Var: Loung­es, Kungsports­a­ve­nyn 5 Tid: 22–04

Stock­holms­klub­ben Spy bar flyt­tar in på Push på Ave­nyn och bju­der på ett smak­prov ur sitt kon­cept. Ar­ran­gö­rer­na är hem­lig­hets­ful­la men nå­gon akt från fes­ti­va­len kan kom­ma att dy­ka upp och gäs­ta un­der nå­gon av kväl­lar­na.

Push, Kungsports­a­ve­nyn 11 22–05 In­ner­gård, li­ve­mu­sik, skiv­bås och dj:s. Fri en­tré. Oce­a­nen, Stig­bergstor­get 8 12–16.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.