Ond­ske­ful­la hot blir en­kel skräck

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATS JOHNSON

Dock­ma­ka­ren Samu­el (Ant­ho­ny La­paglia) öpp­nar ett barn­hem för flic­kor på den ame­ri­kans­ka bonn­vi­schan. Samu­els hust­ru är sjuk och säng­lig­gan­de. Pa­rets dot­ter Annabelle dog för tolv år se­dan.

DOCKOR SOM FÅR liv och skräms är in­te värl­dens bäs­ta film­hor­ror­kon­cept, vet al­la som ut­satt sig för Den on­da doc­kan. Barn i fa­ra fun­ge­rar dä­re­mot all­tid, un­der för­ut­sätt­ning att fil­men är skick­ligt gjord.

Det är Annabelle 2: Creation un­der de förs­ta 45 mi­nu­ter­na då re­gis­sö­ren Da­vid F Sand­berg och fo­to­gra­fen Max­i­me Alex­an­dre sat­sar på sug­ges­tion och lå­ter oss ba­ra ana att nå­got ond­ske­fullt har sik­tet in­ställt på den lil­la po­li­o­sju­ka flic­kan Ja­nice.

HORROR

ANNABELLE 2: CREATION Re­gi: Da­vid F Sand­berg, USA, 2017 (109 min)

SE­DAN VÄL­JER REGISSÖR Sand­berg att vi­sa blod och otäck­he­ter i bild. Med re­sul­tat att fil­men in­te är det mins­ta otäck, för den som sett någ­ra skräck­fil­mer av tra­di­tio­nellt snitt, och i god tid lis­tar ut vad som kom­mer att hän­da.

Till ing­ens för­vå­ning öpp­nar epi­lo­gen för en Annabelle 3.

Bild: WARNER BROS

ANNABELLE ÄR TILL­BA­KA. De förs­ta 45 mi­nu­ter­na är fil­mens bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.