Bil­jett­re­kord för årets Way out West

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

WAY OUT WEST: – Det är verk­li­gen ”all ti­me high” på bil­jet­ter­na, sä­ger

på Lu­ger, även om han in­te vill av­slö­ja hur många bil­jet­ter som fak­tiskt har sålts.

Årets Way out West är än­nu in­te slut­såld, men en­ligt Bro­quist är det re­kord jäm­fört med för­ra årets 33 000 bil­jet­ter. Han till­skri­ver fram­gång­en det per­son­ligt ku­re­ra­de pro­gram­met, som av­slu­tas med La­na del Rey på lör­dags­kväl­len.

– Jag tror att många ar­tis­ter gil­lar att de är i ett bra sam­man­hang med res­ten av li­ne­u­pen, sä­ger Ola Bro­quist. (TT)

Bild: ROB GRABOWSKI

LA­NA DEL REY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.